print

Vista previa e impresión

Propiedades

Vista previa e impresión

Propiedades

Intera (6) arrow_drop_up arrow_drop_down
Kugirana amasezerano n'uwunganira abandi muri Gasutamo  (1) expand_more expand_less
Imenyekanisha ry'ibicuruzwa  (4) expand_more expand_less
Guhabwa icyemezo cyerekana ko ibicuruzwa byasohotse  (1) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Incamake y'uko bigenda

ibigo bifitemo uruhare 4 expand_more expand_less

Umuntu wunganira abandi muri Gasutamo
e-Single Window
Banki
Ishami rya Gasutamo - Ibiro bya Gikondo (x 3)

Ibisubizo 3 expand_more expand_less

Motor vehicle number plate
Motor vehicle log book
Inyandiko isohora ibicuruzwa mu ububiko - IM

Impapuro zisabwa expand_more expand_less

Icyemezo cy'iyandikwa rya sosiyete yo mu gihugu
Fagitire - ibiva hanze
Bill of lading - motor vehicles
Transport invoice
Inyandiko y'isuzumwa ry'imenyekanisha ry'ibyatumijwe hanze
Inyandiko yo kurekura
Kwemererwa kwishyura - imenyekanisha ryo kwinjiza ibicuruzwa

Gereranya ikiguzi RWF  78,000

expand_more expand_less

RWF expand_more expand_less
  • RWF Add Name Here
Iki ni ikigereranyo gihinduka bitewe n'uko ibicuruzwa byanyu bingana Barisha ikiguzi

Ikiguzi

Gereranya ikiguzi

USD 0 -
USD  150 kuri buri imenyekanisha
Ibipimo by’ibihembo abunganira abandi muri Gasutamo baka, byo kubakorera imenyekanisha ry’ibicuruzwa no kubikurkirana muri Gasutamo kugeza bisohotse, bishyirwaho n’Ishyirahamwe Nyarwanda ry’Abunganira Abandi muri Gasutamo http://www.adrwanda.com/
RWF 3,000
RWF 0 -
25 % Agaciro kose bigeze muri Gasutamo (CIF)
ku bikoresho by’ibanze bitumizwa hanze y’Umuryango wa EAC
RWF 0 -
18 % Agaciro kose bigeze muri Gasutamo (CIF)
Igipimo cy’umusoro ku nyomgeragacro, cyakwa ku gaciro k’ibicuruzwa bigeze mu gihugu, hiyongereyeho amahoro ya Gasutamo n’amafaranga yishyurwa ububiko rusange
RWF 0 -
5 % Agaciro kose bigeze muri Gasutamo (CIF)
for vehicles with an engine capacity of less than 1500cc
RWF 75,000
for engine power cc between 0 and 1000
RWF 0 -
1.5 % Agaciro kose bigeze muri Gasutamo (CIF)
RWF 0 -
0.2 % Agaciro kose bigeze muri Gasutamo (CIF)

Igihe cyose bimara 55mn - 3h. 10mn  expand_more expand_less

  Min. Max.
Igihe cyose bimara: 55mn 3h. 10mn
harimo:
Gutegereza ku murongo: 0mn 40mn
Aho babariza: 55mn 2h. 30mn

Amategeko 9 expand_more expand_less

The East African Community Customs Management Regulations, 2010 Amabwiriza ku imicungire ya za Gasutamo zo muri EAC, 2010
Regional local clearing tariff Ibiciro byo kuzuza impapuro za Gasutamo mu karere no mu gihugu
East African Community Common External Tariff 2017 Igitabo cya EAC cy'Urutonde rw’Amahoro Rusange yakwa ku bicuruzwa bikomoka hanze y’Umuryango 2017
Law n° 19/2017 of 28/04/2017 establishing the levy on imported goods for financing African Union activities Itegeko n° 19/2017 ryo ku wa 28/04/2017 rishyiraho amahoro yakwa ku bintu byatumijwe mu mahanga agenewe ibikorwa by’umuryango w’afurika yunze ubumwe
  Ingingo ya 4-6
Law n° 34/2015 of 30/06/2015 establishing the infrastructure development levy on imported goods Itegeko n°34/2015 ryo ku wa 30/06/2015 rishyiraho amahoro agenewe iterambere ry’ibikorwa remezo yakwa ku bintu byatumijwe mu mahanga
  Ingingo ya 4-7
East African Community Customs Management Act   Itegeko rya EAC rigenga imicungire ya za Gasutamo z’Ibihugu bigize uwo Muryango
  Section  41
Law n° 14/2009 of 30/06/2009 determining motor vehicle registration fees Law n° 14/2009 of 30/06/2009 determining motor vehicle registration fees page 311
  Ingingo ya 2
Law No 025-2019 of 13-09-2019 establishing the Excise Duty Law No 025-2019 of 13-09-2019 establishing the Excise Duty
  ingingo 1, 2
Ministerial order nº 008/2009 of 01/12/2009 determining the amount of registration fees for imported and already registered vehicles in Rwanda Ministerial order nº 008/2009 of 01/12/2009 determining the amount of registration fees for imported and already registered vehicles in Rwanda
  ingingo 2, 5
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License