print

Vista previa e impresión

Propiedades

Vista previa e impresión

Propiedades

Intera (10) arrow_drop_up arrow_drop_down
Obtain RAB non objection  (1) expand_more expand_less
Obtain import permit  (3) expand_more expand_less
Kugirana amasezerano n'uwunganira abandi muri Gasutamo  (1) expand_more expand_less
Imenyekanisha ry'ibicuruzwa  (3) expand_more expand_less
Ubugenzuzi bwa RALICS ku bicuruzwa  (1) expand_more expand_less
Guhabwa icyemezo cyerekana ko ibicuruzwa byasohotse  (1) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Incamake y'uko bigenda

ibigo bifitemo uruhare 6 expand_more expand_less

Ikigo cy'Ubuhinzi mu Rwanda (x 2)
BPR Atlasmara
RAB e-Portal
Umuntu wunganira abandi muri Gasutamo
Banki
Ishami rya Gasutamo - Ibiro bya Gikondo (x 3)

Ibisubizo 4 expand_more expand_less

RAB no objection to cattle import
Import permit - cattle
Amasezerano
Inyandiko isohora ibicuruzwa mu ububiko - IM

Impapuro zisabwa expand_more expand_less

RAB no objection to cattle import
Cattle import permit fee payment receipt
Application letter for cattle import permit
Icyemezo cy'inkomoko - ibitumizwa hanze
International veterinary certificate - cattle import (x 3)
Fagitire - ibiva hanze (x 2)
Packing list - cattle import (x 2)
Icyemezo cy'iyandikwa rya sosiyete yo mu gihugu
Import permit - cattle (x 2)
Icyemezo cy'inkomoko
Inyandiko y'isuzumwa ry'imenyekanisha ry'ibyatumijwe hanze
Kwemererwa kwishyura - imenyekanisha ryo kwinjiza ibicuruzwa

Gereranya ikiguzi Amafaranga  13,000 +

expand_more expand_less

RWF expand_more expand_less
  • RWF Add Name Here
Iki ni ikigereranyo gihinduka bitewe n'uko ibicuruzwa byanyu bingana Barisha ikiguzi

Ikiguzi

Gereranya ikiguzi

Amafaranga 10,000
cattle import permit application fee
Amadolari 0 -
Amadolari  150 kuri buri imenyekanisha
Ibipimo by’ibihembo abunganira abandi muri Gasutamo baka, byo kubakorera imenyekanisha ry’ibicuruzwa no kubikurkirana muri Gasutamo kugeza bisohotse, bishyirwaho n’Ishyirahamwe Nyarwanda ry’Abunganira Abandi muri Gasutamo http://www.adrwanda.com/
Amafaranga 3,000
amafaranga yo kwinjiza imemyekanisha muri sisitemu y'ikoranabuhanga

Igihe cyose bimara 1h. 10mn - 5h. 5mn  expand_more expand_less

  Min. Max.
Igihe cyose bimara: 1h. 10mn 5h. 5mn
harimo:
Gutegereza ku murongo: 0mn 1h. 45mn
Aho babariza: 1h. 10mn 3h. 20mn

Amategeko 7 expand_more expand_less

The East African Community Customs Management Regulations, 2010 Amabwiriza ku imicungire ya za Gasutamo zo muri EAC, 2010
Regional local clearing tariff Ibiciro byo kuzuza impapuro za Gasutamo mu karere no mu gihugu
East African Community Common External Tariff 2017 Igitabo cya EAC cy'Urutonde rw’Amahoro Rusange yakwa ku bicuruzwa bikomoka hanze y’Umuryango 2017
Law n° 19/2017 of 28/04/2017 establishing the levy on imported goods for financing African Union activities Itegeko n° 19/2017 ryo ku wa 28/04/2017 rishyiraho amahoro yakwa ku bintu byatumijwe mu mahanga agenewe ibikorwa by’umuryango w’afurika yunze ubumwe
  Ingingo ya 4-6
Law n° 34/2015 of 30/06/2015 establishing the infrastructure development levy on imported goods Itegeko n°34/2015 ryo ku wa 30/06/2015 rishyiraho amahoro agenewe iterambere ry’ibikorwa remezo yakwa ku bintu byatumijwe mu mahanga
  Ingingo ya 4-7
Law nº 54/2008 of 10/09/2008 determining the prevention and fight against contagious  diseases for domestic animals in Rwanda Itegeko Nº 54/2008 ryo kuwa 10/09/2008 rigenga uburyo bwo kwirinda no kurwanya indwara zanduza amatungo mu Rwanda
  ingingo 143, 144
East African Community Customs Management Act   Itegeko rya EAC rigenga imicungire ya za Gasutamo z’Ibihugu bigize uwo Muryango
  Section  41
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License